let it grow again! | přednáška tomáše valeše | člověk a divočina v rudolfínském lese + komentovaná prohlídka výstavy

let it grow again! | přednáška tomáše valeše | člověk a divočina v rudolfínském lese + komentovaná prohlídka výstavy

Přednáška Tomáše Valeše | Člověk a divočina v rudolfínském lese + komentovaná prohlídka výstavy | 27. 7. 2024 | 14:00

Kde | Zámecká jízdárna AJG, Hluboká nad Vltavou

Vstupné | 90 Kč (zahrnuje doprovodný program a komentovanou prohlídku výstavy)

Vstupenky zakoupíte na pokladně AJG v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.

Přednáška historika umění Mgr. Tomáše Valeše, Ph.D.

Přednáška představí vybraná díla předních krajinářů na dvoře císaře Rudolfa II. a zaměří se na symbolické pronikání člověka a jeho aktivit do stále takříkajíc panenské přírody. Právě stopy po lidské činnosti (těžba dřeva, využívání vody, lov zvěře apod.) se totiž v díle rudolfínských umělců stávají nejen prvky uměleckého vyjádření, ale také výmluvnými doklady o proměně vztahu člověka a přírody okolo něj.

Mgr. Tomáš Valeš, Ph.D. vystudoval dějiny umění na FF MU (Ph.D. 2013). Od roku 2008 pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd, v.v.vi., v oddělení umělecko-historické topografie, se zaměřením na umění raného novověku, zejména malířství, kresbu a grafiku 17. a 18. století, znalectví, raně novověký mecenát a umělecko-historickou topografii. V letech 2013–2017 působil jako externí vyučující v Semináři dějin umění FF MU v Brně, kde od roku 2017 působí jako odborný asistent a vede diplomové a disertační práce. Od roku 2020 je předsedou redakční rady edice Maturandum, vycházející v rámci Centra pro studium raného novověku při SDU FF MU v Brně.

Po přednášce následuje komentovaná prohlídka s autorkou doprovodných programů Petrou Lexovou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Strom se jako tichý svědek objevuje v kultuře od nepaměti. Jeho větve a kořeny prorůstají výtvarným uměním, literaturou, filmem a rezonují v poslechovém i performativním umění. Přijďte s námi prozkoumat jeho rozdílné podoby do Alšovy jihočeské galerie. Doprovodný program k výstavě Let It GROW Again! Vám dovolí prozkoumat podobu stromů všemi smysly.

Změna programu vyhrazena.

Popisky k reprodukcím:
Pieter Stevens II, Mountain Valley with Inn and Castle, 1624, zdroj
Roelandt Savery, Mountainous Landscape with an Entrance to a Mine, 1612, zdroj

 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.