nic není věčné | stálá expozice soch ze sbírek ajg

nic není věčné | stálá expozice soch ze sbírek ajg

nic není věčné | stálá expozice soch ze sbírek ajg

wortnerův dům | u černé věže 22 | české budějovice

Výstava Nic není věčné je výběrem ze stálých sochařských sbírek Alšovy jihočeské galerie.

Výstava představuje divákovi českou plastiku 19. a 20. století zaměřenou na figuru, ovšem ozvláštněnou o organické motivy, ze kterých samotná figura vychází či odkazuje na jistou jinou fyzičnost. Zároveň skrze ustálený motiv figury reflektuje výstava vývoj českého sochařství, jejímž prostřednictvím se divák seznámí s proměnou zobrazovacích tendencí sochařské tvorby jako takové. Neboť figura je v různých obdobích formována a zase deformována, s postupem času abstrahována na prvopočátek, lidský otisk v samotné hmotě.

Výstava zahrnuje autory, jakými jsou např. Josef Mařatka, Zbyněk Sekal, Vincenc Makovský, Hana Wichterlová, ale i ty méně známé.

 

Projekt „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii - Wortnerově domě“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001717 je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Ministerstvem pro místní rozvoj.

nic není věčné | stálá expozice soch ze sbírek ajg

může se hodit

novinky

performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
komponovaný pořad | composed programme | martin jiroušek | 19/8
komponovaný pořad | composed programme | mart...
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.