alšova země 2023 | prameny, kořeny, sítě

alšova země 2023 | prameny, kořeny, sítě

alšova země 2023 | prameny, kořeny, sítě

vernisáž | 29. 11. 2023 | 10:30

výstava | 30. 11. 2023 - 28. 1. 2024

zámecká jízdárna | hluboká nad vltavou

Alšova země je výstavním projektem pro děti a mládež v oblasti výtvarné, dramatické, literární a hudební výchovy. Projektu se mohou zúčastnit základní a střední školy, základní a střední umělecké školy a další vzdělávací instituce. Zaslané práce budou představeny v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou od 29. 11. 2023.

Prameny, kořeny, sítě
Každý ročník Alšovy země má svůj leitmotiv, který propojí všechny vystavené práce. Zároveň jde o široké téma, umožňující různé formy uvažování i zpracování. Podtitulem letošního ročníku jsou Prameny, kořeny, sítě. Tato tři slova vzbuzují mnoho asociací a otevírají mnoho dveří, ať už každé z nich samo za sebe nebo všechna společně. 

Zveme Vás ke spolupráci na projektu a jsme moc zvědaví, za kterou kliku vezmete právě Vy.

Prameny, kořeny i sítě mohou evokovat přírodu, krajinu, ale také společnost a kulturu. Předtím, než začnete tvořit, věnujte chvíli zamyšlení nad obvyklými i neobvyklými významy těchto slov. Sama, vytržená z kontextu, nás mohou navést různými směry. Zároveň jsou však úzce propojena. Pojďme společně udělat první kroky na některé z možných cest.

Možnosti

Pramen může být vnímán jako původ a počátek. Známe například prameny poznání nebo života. Podívejme se například na příběh princezny Mononoke nebo planety Pandora, kde lesní bytosti a stromy existují jako prameny energie pro život celých společenstev. 
Zavřete oči a představte si pramen. Jakýkoliv. Zapojte všechny své smysly. Co vidíte, co slyšíte a jaké máte pocity? Možná stejné jako Bedřich Smetana, který se k sepsání symfonické básně Vltava nechal inspirovat právě zvuky životodárných potoků a řek. 

Kořeny, vyživované prameny, dávají zdroj síly rostlinám i stromům. Odhalte kořeny slovní i zubní, vzpomeňte si na kořen mandragory. Jaké jsou ale lidské kořeny? Jak dobře známe své rodiče a prarodiče, kam až můžeme vysledovat svůj rod? Kým byli naši předci? Povídky a pohádky  jako Dědeček Oge nebo animované filmy Coco a Kniha života nám připomínají, že bychom neměli na své předky zapomenout. Kořeny ve smyslu tradic, zvyků a rituálů pomáhají všem kulturám přežít sebevětší otřesy, protože jim dávají kontinuitu.  Děje se tak pomocí řeči, která tvoří nezbytnou síť lidské komunikace.

Namísto mluvené řeči se poslední dobou dorozumíváme spíše skrze sítě sociální. Celý internet považujeme za síť, ale co třeba pavučiny nebo sítě chodeb, ve kterých se můžeme ztratit? Rybářské sítě nebo ty záchranné? Podívejme se z nadhledu na lezecká lana na skalách či na spleť železničních uzlů, nejsou to vlastně také takové sítě?  Najděte další na dvorcích, na hřištích, ale také v trasách dopravních linek či doručovacích služeb, v soustavě elektrických stanic a nebo v propojení hvězd do souhvězdí. Všechny sítě, ať už ty konkrétní nebo abstraktní, mají účel něco nebo někoho propojit.

Stejně tak komplexní je téma letošního ročníku. Kořeny, prameny i sítě proplétají celý náš vnitřní i vnější svět, téma letošní Alšovy země je obsahově tak široké, jak si sami dovolíte. Tudíž pro zpracování neexistují žádná omezení. Buďte se svými studujícími kreativní v hudbě, tanci,  literatuře, filmu, divadle, fotografii, keramice, malbě i grafice. Předkládáme Vám jen malý výsek možností a těšíme se na všechny práce, které nám zašlete. 

Více informací o projektu Alšova země zde.
 

program

25.5.2024
doprovodný program | celodenní vernisáž výstav | chrámem, kruhem, strání - stálá expozice ze sbírek ajg | čeněk folk - ztracená rodina
 
 

může se hodit

 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přípravy nových výstav je do 25. 5. uzavřena pobočka Wortnerův dům v Českých Budějovicích a do 8. 6. uzavřena Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.